ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านบางเจริญ (ฉบับที่ ๒)
ประกาศโรงเรียนบ้านบางเจริญ เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านบางเจริญ (ฉบับที่ ๒)
▪️ ปรับรูปแบบการเรียนทุกระดับชั้นเป็นการเรียนที่บ้าน (On-hand) และให้ครูปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from home) ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
▪️ ไม่อนุญาตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางเข้าออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
▪️ การเดินทางข้ามจังหวัดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่เฝ้าระวังสูง ให้บันทึกขออนุญาตต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาก่อนออกเดินทาง รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขและมาตราการที่คณะกรรมการโรคติดต่อแต่ละจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด
▪️ มอบหมายบุคลากรหมุนเวียนปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2564,21:14   อ่าน 106 ครั้ง