ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแถลงมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 สรุปสาระสำคัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนแถลงมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 สรุปสาระสำคัญ
▪️งดการเรียนที่โรงเรียน (On-site) ตลอดภาคเรียนที่ 1 ทุกระดับชั้นใช้การเรียนที่บ้าน (On-hand)
▪️ครูปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work form home) 2-31 ส.ค. 2564
▪️งดใช้อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน
▪️ผู้ปกครองหรือนักเรียนมารับส่งใบงาน แบบฝึก สมุดงาน รับเงินอาหารกลางวัน 6 ส.ค. 2564 ตามรอบเวลา
▪️ครูต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
คลิกชมวีดีโอ
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2564,00:00   อ่าน 54 ครั้ง