ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนการเปิดเรียนที่โรงเรียน (On-Site)
ด่วน! ประกาศโรงเรียนบ้านบางเจริญ ▪️เลื่อนการเปิดเรียนที่โรงเรียน (On-Site) เป็นวันที่ 7 ธันวาคม 2564
▪️การเรียนการสอน ตั้งแต่ 1 พ.ย.- 3 ธ.ค. 2564 ใช้การเรียนที่บ้านด้วยรูปแบบ On-Hand, On-Demand และ Online
▪️นัดหมายรับใบงาน แบบฝึก อาหารเสริม (นม) โรงเรียน และเงินอาหารกลางวัน วันที่ 15 พ.ย. 2564 ตามรอบเวลาซึ่งจะแจ้งอีกครั้ง
▪️โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2564,00:00   อ่าน 25 ครั้ง