ข่าวประชาสัมพันธ์
ชิญผู้มีจิตกุศลร่วมสมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหลังเก่า
โรงเรียนบ้านบางเจริญ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เชิญผู้มีจิตกุศลร่วมสมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหลังเก่า ให้นักเรียน ป.3 - ม.3 ได้มีอาคารเรียนปลอดภัยและมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน บริจาคได้โดย
1. สแกน QR Code ผ่านระบบ E-Donation
2. โอนเงินผ่านบัญชีรายได้สถานศึกษา ธนาคาร ธกส. หมายเลขบัญชี 015352254263
3. บริจาคได้ที่โรงเรียนทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
การบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้มีจิตกุศลทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2564,00:00   อ่าน 33 ครั้ง