ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกไปถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕
ประกาศโรงเรียนบ้านบางเจริญ
▪️ขยายเวลาการดำเนินการตามประกาศโรงเรียนบ้านบางเจริญ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙       (COVID-19) ฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกไปถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕
▪️ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในวันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕  
▪️นักเรียนกลุ่ม A ของระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ๓ และประถมศึกษาปีที่ ๒ - ๖ ซึ่งยังแบ่งกลุ่มสลับกันมาเรียน ให้มารับใบงาน แบบฝึก และเงินค่าอาหารกลางวัน ในวันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป กับครูประจำชั้น
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2565,18:14   อ่าน 169 ครั้ง