ข่าวประชาสัมพันธ์
เตรียมเปิดเรียนที่โรงเรียน (On-Site) ๑๐๐%
ด่วน! ประกาศโรงเรียนบ้านบางเจริญ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๙ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
▪️ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเตรียมความพร้อมห้องเรียน อาคารสถานที่ นัดหมายนักเรียน ผู้ปกครอง เตรียมเปิดเรียนที่โรงเรียน (On-Site) ๑๐๐%
▪️ให้นักเรียนทุกคนกลับมาเรียนที่โรงเรียน (On-Site) ๑๐๐% ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕
▪️ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่โรงเรียนและสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2565,17:51   อ่าน 468 ครั้ง