ข่าวประชาสัมพันธ์
ความคืบหน้าการปรับปรุงบ้านพักนักเรียน โครงการสร้างบ้าน สร้างขวัญ วันครู ประจำวันที่ 7-8 มกราคม 2565 (อ่าน 186) 12 ม.ค. 65
ความคืบหน้าการปรับปรุงบ้านพักนักเรียน โครงการสร้างบ้าน สร้างขวัญ วันครู ประจำวันที่ 6 มกราคม 2565 (อ่าน 979) 06 ม.ค. 65
เตรียมเปิดเรียนที่โรงเรียน (On-Site) ๑๐๐% (อ่าน 468) 06 ม.ค. 65
ความคืบหน้าการปรับปรุงบ้านพักนักเรียน โครงการสร้างบ้าน สร้างขวัญ วันครู ประจำวันที่ 5 มกราคม 2565 (อ่าน 360) 05 ม.ค. 65
นายกสมาคมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา อำเภอบางสะพานน้อย ติดตามความคืบหน้า "โครงการสร้างบ้าน สร้างขวัญ ในวันครู 2565 " (อ่าน 977) 04 ม.ค. 65
การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกไปถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ (อ่าน 169) 02 ม.ค. 65
ด่วนที่สุด! โรงเรียนบ้านบางเจริญ งดการจัดกิจกรรมรื่นเริงหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง COVID-19 ในเทศกาลปีใหม่ (อ่าน 105) 28 ธ.ค. 64
โครงการ "สร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงบ้านพักนักเรียน ในโอกาสวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2565 (อ่าน 168) 27 ธ.ค. 64
กิจกรรมทาสีอาคารเรียนหลังเก่าให้มีสภาพสวยงาม ปลอดภัย พร้อมจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 32) 16 ธ.ค. 64
กำหนดการรับใบงาน แบบฝึก อาหารเสริม (นม) (อ่าน 64) 12 พ.ย. 64
โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน (อ่าน 73) 10 พ.ย. 64
เลื่อนการเปิดเรียนที่โรงเรียน (On-Site) (อ่าน 68) 10 พ.ย. 64
ชิญผู้มีจิตกุศลร่วมสมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหลังเก่า (อ่าน 81) 01 พ.ย. 64
ประกาศด่วน! ให้ผู้ปกครองนำเอกสารหลักฐานเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 102) 12 ส.ค. 64
ผู้อำนวยการโรงเรียนแถลงมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 สรุปสาระสำคัญ (อ่าน 94) 03 ส.ค. 64
การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านบางเจริญ (ฉบับที่ ๒) (อ่าน 106) 22 ก.ค. 64
ด่วนที่สุด!!! ตามที่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ยืนยันแล้ว ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.ไชยราช (อ่าน 136) 17 ก.ค. 64
แถลงการณ์ด่วน!!! (อ่าน 113) 10 ก.ค. 64
โรงเรียนบ้านบางเจริญปรับรูปแบบการเรียน (อ่าน 122) 30 มิ.ย. 64
ด่วน!!! โรงเรียนบ้านบางเจริญเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 198) 26 พ.ค. 64
ด่วน!!! แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางเจริญ (อ่าน 186) 25 พ.ค. 64
สรุปยอดบริจาคสมทบทุนปรับปรุงส้วมนักเรียน (อ่าน 302) 20 เม.ย. 64
การปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 และการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2554 (อ่าน 281) 05 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 366) 19 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์โครงการ ปันสุข เพื่อน้อง (อ่าน 322) 18 มี.ค. 64
สารจากผู้อำนวยการ (อ่าน 356) 01 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ USO NET (อ่าน 252) 01 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบแข่งขันตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนบ้านบางเจริญ (อ่าน 316) 25 ก.พ. 64
รับสมัครผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ USO NET ค่าตอบแทน 17,000 บาท/เดือน (อ่าน 639) 21 ก.พ. 64
ประกาศสมัครศัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โรงเรียนบ้านบางเจริญ (อ่าน 475) 06 ก.พ. 64
ตารางเรียนออนไลน์ (อ่าน 414) 09 ม.ค. 64
การประชุมชี้แจงผู้ปกครองการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 321) 07 ม.ค. 64
เรียนเชิญผู้ปกครองร่วมประชุม วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 (อ่าน 445) 07 ม.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 399) 02 ม.ค. 64
โรงเรียนบ้านบางเจริญแจ้งประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 (อ่าน 351) 29 ธ.ค. 63
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-1 (อ่าน 304) 26 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านบางเจริญแจ้งมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (อ่าน 352) 24 ธ.ค. 63
แจ้งการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 325) 24 ธ.ค. 63
ประกาศผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (อ่าน 266) 01 ต.ค. 63
ด่วน!!! โรงเรียนบ้านบางเจริญขอแจ้งกำหนดการ การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 615) 24 มิ.ย. 63