กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวชุรี แสงจันดา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0860250314

ศลิตา
เบอร์โทร : 0865880397
อีเมล์ : tatajang_lll@hotmail.com