กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายภาณุพงศ์ สินทวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวคล้ายฝัน หอมทั่ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวกฤษณา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1