กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวัชรินทร์ อินทร์ง่วน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0822764513

นายณัฐพงษ์ เอี่ยมสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0803271687
อีเมล์ : ืnattapong@bcr.ac.th