กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณรงค์ศักดิ์ พงษ์รอด
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวัชรินทร์ อินทร์ง่วน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0