ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมเรื่อง คู่มือการจัดการเรียนรู้เรื่องการจัดสวนถาดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ชื่ออาจารย์ : นายวัชรพล เงินแท่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2560,15:01  อ่าน 140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาษาอังกฤษวันละคำ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธนิพรรณ ศรีไตรรัตน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2559,18:18  อ่าน 374 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : น.ส.เบญจพรรณ พูนลาภเดชา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2559,14:58  อ่าน 210 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : น.ส.เบญจพรรณ พูนลาภเดชา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2559,14:56  อ่าน 204 ครั้ง
รายละเอียด..