หน้าหลัก
ข้อมูลสถานศึกษา
คณะครูและบุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ข้อมูลติดต่อ
ข้อมูลวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2567
ครูและบุคลากร ( 23 คน )
มา ลา ป่วย ราชการ
23 0 0 0
นักเรียน ( 390 คน )
มา ลา ป่วย ขาด
390
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบประเมินและ
ตรวจสอบผลเรียน
สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
ระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลโรงเรียน
สำหรับคณะครูและบุคลากร
สถิติการเข้าเยี่ยมชม
347110
เริ่มนับ 1 กุมภาพันธ์ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ❖   วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านโรงเรียนบ้านบางเจริญ รับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จาก ท่าน ศน.หริณญา รุ่งแจ้ง และท่าน ศน. พัทร์สิตา ภูมิพฤก ศึกษานิเทศก์ สพป.ปข. 1 โดยท่าน ผอ.อรรถพล บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ นำเสนอความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมและนำชมการจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 13 ก.ค. 67
 ❖   ประกาศโรงเรียนบ้านบางเจริญ เรื่อง มาตรการจัดการขยะโรงเรียนบ้านบางเจริญ ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 2 ก.ค. 67
 ❖   โรงเรียนบ้านบางเจริญต้อนรับผู้บริหาร คณะครู แขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ท่านรอง ฯ เจตนิพัทธ์ นิลสวิท ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบางเจริญ 22 มิ.ย. 67
 ❖   โรงเรียนบ้านบางเจริญเผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2566 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 22 มิ.ย. 67
 ❖   โรงเรียนบ้านบางเจริญขอความร่วมมือผู้ปกครองกำกับดูแลการแต่งกายลูกเสือเนตรนารี 2 ก.ค. 67
หน้า
1
จำนวนแถว
โรงเรียนบ้านบางเจริญ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
180/4 หมู่ 3 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
อีเมล์ : Admin@bcr.ac.th โทร : 0653563356 แฟกซ์ : -
แจ้งความคิดเห็น/แนะนำติชมแจ้งปัญหา
Copyright © 2020 SNMJ.Studio All rights reserved.