หน้าหลัก
ข้อมูลสถานศึกษา
คณะครูและบุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ข้อมูลติดต่อ
คณะครูและบุคลากร
นายอรรถพล บัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ
 
นายเจตนิพัทธ์ นิลสวิท
นายพชร บำรุงดอน
นางสาวยุรนันท์ คชะนา
นางสาวพิมนภา ประกอบพันธุ์
นายสนธยา ลิ้มเจริญ
นางวรอนงค์ พุ่มโรจน์
นางบุญเรือน พรมเสนสา
นายณัฐพงษ์ เอี่ยมสุวรรณ
นางสาวธัญญลักษณ์ ชุ่มอภัย
นางสาวกนกวรรณ เชื้อชาย
นายดุลยวัต เทพอยู่
นายรัชต ปาลพันธุ์
นายเจนณรงค์ บุญโก
นางสาวชลธิชา รุ่งพราน
นายธีรชัย กล่ำดี
นางสาวนพรัตน์ มณีรัตน์
นางสาวเกวลี พรหมเสน
นายนนธกาญ สิงห์คง
นางสาวภัทรนันท์ รัฐวงษ์
นางสาวอัจฉราพรรณ มหานิตย์
นางสาวณัฏฐณิชา นิ่มนวล
นางสาวนารีรัตน์ กลิ่นหอม
ข้อมูลวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2567
ครูและบุคลากร ( 23 คน )
มา ลา ป่วย ราชการ
23 0 0 0
นักเรียน ( 390 คน )
มา ลา ป่วย ขาด
390
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบประเมินและ
ตรวจสอบผลเรียน
สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
ระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลโรงเรียน
สำหรับคณะครูและบุคลากร
สถิติการเข้าเยี่ยมชม
347068
เริ่มนับ 1 กุมภาพันธ์ 2565
โรงเรียนบ้านบางเจริญ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 180/4 หมู่ 3 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
 ❖   วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านโรงเรียนบ้านบางเจริญ รับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จาก ท่าน ศน.หริณญา รุ่งแจ้ง และท่าน ศน. พัทร์สิตา ภูมิพฤก ศึกษานิเทศก์ สพป.ปข. 1 โดยท่าน ผอ.อรรถพล บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ นำเสนอความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมและนำชมการจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 13 ก.ค. 67
 ❖   ประกาศโรงเรียนบ้านบางเจริญ เรื่อง มาตรการจัดการขยะโรงเรียนบ้านบางเจริญ ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 2 ก.ค. 67
 ❖   โรงเรียนบ้านบางเจริญต้อนรับผู้บริหาร คณะครู แขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ท่านรอง ฯ เจตนิพัทธ์ นิลสวิท ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบางเจริญ 22 มิ.ย. 67
 ❖   โรงเรียนบ้านบางเจริญเผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2566 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 22 มิ.ย. 67
 ❖   โรงเรียนบ้านบางเจริญขอความร่วมมือผู้ปกครองกำกับดูแลการแต่งกายลูกเสือเนตรนารี 2 ก.ค. 67
- - - - - - อ่านทั้งหมด- - - - - -
รายงานกิจกรรม อ่านทั้งหมด
วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านโรงเรียนบ้านบางเจริญ รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จาก ท่านรอง ฯ กิตติมา เย็นกาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (ผู้แทน ก.ต.ป.น.) พร้อมคณะ โดยท่าน ผอ.อรรถพล บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นำเสนอผลการบริหารจัดการสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงานตามจุดเน้น PCK 1 Model และผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทองอินทร์
ณ โรงเรียนบ้านทองอินทร์
วันที่ : 04 กรกฎาคม 2567
วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลบางสะพานน้อยให้ความอนุเคราะห์ตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
วันที่ : 04 กรกฎาคม 2567
วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับครูอัจฉราพรรณ มหานิตย์ ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ ครูคนใหม่ของทางโรงเรียน
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
วันที่ : 02 กรกฎาคม 2567
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม) ปีการศึกษา 2567
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
วันที่ : 30 มิถุนายน 2567
กิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะ ภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปีการศึกษา 2567
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
วันที่ : 30 มิถุนายน 2567
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ปีการศึกษา 2567
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
วันที่ : 30 มิถุนายน 2567
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านบางเจริญรับการประเมินมาตรฐานห้องน้ำ ฯ ตามนโยบายสุขาดี มีความสุข
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
วันที่ : 14 มิถุนายน 2567
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านบางเจริญจัดพิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2567
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567
- - - - - - อ่านทั้งหมด- - - - - -
กรกฎาคม 2567
<
>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2
3
4
5
6
วันหยุด
7
วันหยุด
8
9
10
11
12
13
วันหยุด
14
วันหยุด
15
16
17
18
19
20
วันหยุด
21
วันหยุด
22
วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
23
24
25
26
27
วันหยุด
28
วันหยุด
29
วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษ
30
31
เอกสารดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
วารสาร/จดหมายข่าว อ่านทั้งหมด
วีดีโอที่เกี่ยวข้อง อ่านทั้งหมด
สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การนิเทศติดตามการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนบ้านบางเจริญ
สื่อประชาสัมพันธ์การนิเทศติดตามการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบางเจริญ
สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเตรียมความพร้อมการใช้ภาษาสื่อสารระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 เพื่อการอ่านออกเขียนได้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนบ้านบางเจริญ
โรงเรียนบ้านบางเจริญ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
180/4 หมู่ 3 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
อีเมล์ : Admin@bcr.ac.th โทร : 0653563356 แฟกซ์ : -
แจ้งความคิดเห็น/แนะนำติชมแจ้งปัญหา
Copyright © 2020 SNMJ.Studio All rights reserved.